top of page

Jaarverslag straatpastoraat Eindhoven 2022


Het bestuur van de kerkelijk instelling Straat pastoraat Eindhoven wil graag sponsoren en parochianen die zich betrokken voelen bij het werk van het Straatpastoraat verslag doen van het werk en de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. In dit jaarverslag krijgt u wederom inzicht in de centrale plaats die straatpastor Rob Kosterman inneemt bij een aantal mensen uit de doelgroep en wat er afgelopen jaar gebeurd is.


Jaarverslag 2022 Straatpastoraat Eindhoven
.pdf
Download PDF • 2.81MB

Comments


Archief
bottom of page