top of page

Doneren

Wij zijn blij met iedereen die het Straatpastoraat een warm hart toedraagt en vanuit dat warme hart besluit tot een donatie voor het werk van de stichting. 

 

Dat kan via onze bankrekening: NL60 ABNA 0810554372 t.n.v.

K.I. Straatpastoraat Eindhoven

Het straatpastoraat wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van:

 

PCI St. Catharina

PCI St. Petrus Stoel

Stichting Thomas van Villanova

Stichting Kansfonds

Orde van de Augustijnen

Congregatie broeders van liefde Eikenburg

Parochie St. Joris

Parochie St. Petrus Stoel

Particuliere donaties

 

De Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven heeft de ANBI status.

Klik hier voor meer informatie over ABNI en Overeenkomst periodieke gift.

bottom of page