top of page

Straatpastoraat in Eindhoven

Wandelend door de stad zie je zeker overdag in het centrum allerlei mensen, winkelend publiek, ouderen die even de bus genomen hebben, jeugd die vertier zoekt.  En daartussen ook mensen voor wie de ‘straat’ hun huis is. Zij wonen en leven op straat, hebben daar hun slaapplaats, kennen de inloophuizen, de soepkar en weten op hun manier te overleven.  En ook buiten het centrum ‘wonen’ deze mensen op allerlei plekken waar we het misschien niet vermoeden. Het is een kwetsbare groep die op een of andere wijze buiten de gewone samenleving valt en vaak ook met psychische en religieuze problemen kampt. Niet iedereen kan zich handhaven in onze soms hectische wereld.

Gelukkig hebben we in de stad daarvoor meerdere organisaties en instellingen die aandacht en zorg hebben voor deze kwetsbare groep.

 

Om te voorzien in de pastorale zorg voor deze ‘straatbewoners’ is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Het is een initiatief van de parochies in Eindhoven samen met de parochiële caritasinstellingen. Met ingang van 1 januari 2018 is diaken Rob Kosterman door bisschop mgr. G. de Korte benoemd tot pastor voor het Straatpastoraat. Het is zijn opdracht om deze mensen pastorale ondersteuning te bieden. 

De straatpastor stelt zich voor

Met veel enthousiasme ben ik op 1 januari 2018 fulltime straatpastor van Eindhoven. Daarom lijkt het mij goed mijzelf even voor te stellen. Mijn naam is Rob Kosterman woonachtig in Eindhoven, getrouwd, drie kinderen en vijf kleinkinderen. 

 

Jarenlang heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en in de jaren 90 van de vorige eeuw ben ik theologie gaan studeren. Eerst de diaken opleiding in den Bosch, naderhand in Sittard, Tilburg en afgestudeerd in Utrecht. Al gauw kreeg ik een vaste aanstelling, eerst een combinatie van basispastoraat en stads pastoraat/diaconaat. Vanuit die laatste functie ben ik in contact gekomen met de inloophuizen van onze stad, en met vrouwen en mannen die deze locaties bezoeken. Heel langzaam kwam bij mij het verlangen om meer voor deze groep te betekenen, immers de Kerk moet daar zijn waar mensen in de knel komen, of zoals wel eens gezegd wordt 'leven aan de rafelrand van onze samenleving'.

 

Vanuit deze ervaring weet ik dat pastoraat voor dak- en thuislozen belangrijk is. Aandacht voor de mens in zijn heelheid, voor zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Door aandacht ervaren ze dat ze er toe doen en niet afgeschreven zijn. Ook deze mensen moeten in hun waarde gelaten worden, ondanks dat hun leven vaak geen feest is maar een kwestie van overleven.

 

Dit werk mag ik namens de beide Eindhovense parochies doen en hoop dan ook veel dak en thuislozen en veel mensen op straat te ontmoeten. Ik hoop van harte als pastor iets te kunnen betekenen!

 

Rob Kosterman

Email: straatpastoraat.ehv@gmail.com

Telefoon: 0644135327

Adres: Begijnhof 2, 5611 EL Eindhoven

rob-kosterman-foto-laurens-mulkens-af18-
bottom of page