top of page

Het bestuur van het Straatpastoraat bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: dhr J. van Lieverloo

Secretaris: dhr. W. Thuis

Penningmeester: dhr. C. Kemna

Bestuursleden: dhr. H. de Groot
en Johan van den Eeden

Straatpastor: dhr. R. Kosterman diaken

Onderstaande documenten bevatten

informatie over de tot standkoming van het straatpastoraat.

1. Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven

2. Statuten

3. Jaarverslag 2018

4. Jaarverslag 2019

5. Halfjaarverslag januari - juni 2020

6. Jaarverslag 2020

7. Halfjaarverslag januari - juni 2021

8. Jaarverslag 2021

Reis naar Rome met dak- en thuislozen

Het Bestuur

bottom of page