top of page

Het Straatpastoraat in coronatijd

Het bestuur van de kerkelijk instelling Straat pastoraat Eindhoven wil graag sponsoren en parochianen die zich betrokken voelen met het werk van het Straatpastoraat verslag doen van de werkzaamheden. Lees hier het halfjaarverslag januari - juni 2020.

Archief
bottom of page