top of page

Bedankt voor uw bijdrage aan de collecte voor het Straatpastoraat!


Dank voor uw bijdrage aan de deurcollecte van het Straatpastoraat Eindhoven. In juni heeft u een geweldig mooie financiële bijdrage geleverd aan het werk van diaken en straatpastor Rob Kosterman.

De actie was een succes en het Straatpastoraat Eindhoven dankt u dan ook hartelijk voor uw gulle bijdrage. Alle kerklocaties hebben zich met woord en daad ingezet om het werk van diaken Rob Kosterman te ondersteunen. Voor u is Eindhoven misschien uw thuis, maar voor de doelgroep van het Straatpastoraat is aandacht en een geborgenheid minder vanzelfsprekend. Het geld dat is opgehaald bij de deurcollectie wordt gebruikt voor het werk van diaken Rob Kosterman midden tussen de mensen zonder (t)huis.

Archief
bottom of page