top of page

Stage bij het Straatpastoraat


Hallo allemaal!

Mijn naam is Thijs Aarts. Ik heb de afgelopen maanden stage mogen lopen bij het straatpastoraat in Eindhoven. Naast mijn baan als loodgieter ben ik in 2017 gestart met de studie Theologie en levensbeschouwing. Ik heb deze stageperiode als erg leerzaam ervaren. Mensen zijn bereid geweest om tijd voor mij vrij te maken waarvoor ik ze dankbaar ben. Ik heb gesprekken mogen voeren over mooie, verdrietige, bijzondere, alledaagse of niet alledaagse onderwerpen. Het leven op straat is rauw, mensen zijn om wat voor redenen dan ook alles kwijtgeraakt en bevinden zich in een onwenselijke situatie. Het leven van een dak of thuisloos mens gaat niet over rozen. Straatpastor Rob Kosterman staat deze mensen bij in deze periode van hun leven, hij biedt hen hulp. Zijn deur staat altijd open voor de mensen van de straat. Zij kunnen bij hem terecht met vragen over het leven, zij worden gezien en gehoord.

Maar vragen we niet allemaal onze medemensen om hulp?

Mensen vragen anderen om raad, om een gunst of zijn gewoon opzoek naar een goed gesprek, sommigen bidden naar God of het universum. Wij vragen hen om een gunst. We zijn allemaal ‘overgeleverd’ aan het leven, de mooie en de minder mooie momenten maar ook de obstakels die we allemaal op ons pad zullen tegenkomen. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen en toch we zijn allemaal afhankelijk hiervan. Je hand openhouden voor de gunsten, liefde, acceptatie, aandacht van een ander doen we toch allemaal, het maakt je mens. We zijn allemaal afhankelijk van anderen. Alleen zien we het soms niet of misschien willen we het niet zien. Maar, de zichtbare hand laat ons iets zien van onszelf, iets wat we misschien helemaal niet willen weten omdat ons is geleerd een onafhankelijk individu te zijn. Als je inziet dat we allemaal afhankelijke mensen zijn, maar in een andere context, dan begrijp je de essentie van het leven beter. Tenminste, zover die te begrijpen is...

Ik wil iedereen, en met name Rob, van harte bedanken voor hun geduld, tijd en inspanning om mij wijswijs te maken in de ‘verborgen’ wereld van onze dak en thuisloze medemensen.

Thijs

Archief
bottom of page