top of page

Straatleven van Eindhoven in beeld


Met zijn Stichting (Z)onder Dak biedt Hugo van Rooij al jaren praktische ondersteuning aan dak- en thuislozen. Rob Kosterman staat als straatpastor aan de basis van iemand zonder (t)huis. Een ontmoeting tussen de twee mannen leidde tot daklozenjournaals, waarin zij het straatleven van Eindhoven laten zien. (Door Martina Roovers)

EINDHOVEN - Wie door de stad wandelt, komt een verscheidenheid aan Eindhovenaren tegen. Ongeveer twee procent van hen leeft op straat. Zij kennen de inloophuizen, de soepkar en overleven op hun manier. Voor praktische hulp, een schouder om te huilen of een luisterend oor is er het Straatpastoraat Eindhoven. Rob Kosterman biedt als pastor ondersteuning aan deze kwetsbare groep mensen.

Tegelijkertijd deelt Hugo van Rooij al ruim een decennium overlevingspakketten uit via de Stichting (Z)onder Dak. Voorheen samen met zijn broer Piet. Hij heeft inmiddels een stapje teruggezet. Ergens in de afgelopen jaren kwamen Rob en Hugo elkaar tegen. Beiden weten niet meer hoe en waarom, maar dat doet er ook niet toe. "Het draait allemaal om de dak- en thuislozen, die wij allebei een warm hart toedragen." Dat begon voor Hugo met Gerrit. Hij en zijn broer kenden hem als knappe jongeman uit de voormalige discotheek Zhivago, waarvan zij in de jaren zeventig eigenaar waren.

"Toen we hem zo'n tien jaar geleden tegenkwamen, woonde hij op straat. Piet wilde een karretje voor zijn spullen maken. Ik opperde het idee hem in beeld te brengen. Laten zien hoe iemand door allerlei omstandigheden kan afglijden. Zo gezegd, zo gedaan. Later maakten we een documentaire over de straatprostituee Veronique. Met haar gaat het nu heel goed. Met Gerrit niet." Het markeert het begin van de Stichting (Z)onder Dak.

Rob werkt al jaren met dak- en thuislozen via het Straatpastoraat. Sinds ruim een jaar is hij fulltime straatpastor. Het is zijn opdracht om deze mensen pastorale ondersteuning te bieden. "Ik ben er op plekken en tijden wanneer zij me nodig hebben", licht Rob toe. "Hoewel het soms een grillige groep is, zie ik ook veel mooie dingen."

"Het is voor Rob een werkweek, omgaan met deze groep mensen", zegt Hugo. "Op mijn Jip en Janneke-manier bied ik ondersteuning. Zo hebben we elkaar gevonden." Om te laten zien wat er op straat gebeurt, maakt het duo sinds kort straatjournaals, waarin een dak- of thuisloze zijn levensverhaal vertelt. "We hebben er nu zo'n zeven klaar. Iedereen is enthousiast. Het kan bovendien anderen stimuleren om sommige keuzes niet te maken" Wat Rob doet is geweldig, complimenteert Hugo. "Hij zit zogezegd in de greppel van Eindhoven. Bij de mensen die naar de inloop komen, legt hij een arm om hun schouders. Hij kan ze niet van hun verslaving afhelpen, maar geeft ze wel een beetje naastenliefde."

Klik hier om het artikel in Groot Eindhoven te bekijken

Archief
bottom of page