top of page

Dank aan alle donateurs

Wij willen al onze donateurs hartelijk bedanken voor alle donaties die wij ontvangen. U maakt het straatpastoraat mogelijk. Ook straatpastor Rob Kosterman is intens blij dat onze donateurs zijn werk steunen. Wilt u op de hoogte blijven van het werk van straatpastor Rob? Op onze website leest u regelmatig over ervaringen op straat in de rubriek: “een parel van de straat”. Meer over het Straatpastoraat in Eindhoven leest u ook in het jaarverslag 2018.

Archief
bottom of page